Je kan ons vinden op 3 minuten wandelen van het St Pieterstation te Gent​, Koning Albertlaan 30, 9000 Gent
Bij vragen, aarzel niet ons te contacteren via het contactformulier of bel 0032 (0)496 240 204
© 2015 Heidi Pieters. All Rights Reserved.


Individueel
Door het terugvinden en gebruiken van de eigen vaardigheden zal de hulpvrager zelfzekerder zijn en een groter gevoel van welbevinden hebben. 

Bedrijf 
Doordat het individu zich beter voelt op de werkplek: meer ondersteuning heeft, meer mogelijkheden ziet, zijn verhaal kwijt kan, meer tools gebruikt, zal hij /zij beter functioneren en het bedrijf betere resultaten boeken.

Supervisie 
Professionele vaardigheden beter inzetten om anderen te begeleiden door:
  • zich op ieder moment bewust te zijn van het bestaan van het risico op blinde vlekken en die zowel bij zichzelf als bij anderen te detecteren 
  • zich blijven in vraag stellen, blijvend bijleren en evolueren
  • regelmatige health check: in een vroeg stadium mogelijke problemen bij zichzelf te detecteren , aankaarten en aanpakken
  • energie balans onder controle te houden

Begeleiding
Elke begeleiding (coaching of therapie) vertrekt vanuit respect voor het individu, op het eigen tempo en volgens de eigen mogelijkheden. Ze heeft een begin- en eindpunt en is evolutiegericht. 

Coaching
Bij coaching vindt het individu door de juiste inzichten zelf de oplossing voor de vraag die zich hier en nu stelt. 

Therapie 
Bij therapie wordt gezocht naar de onderliggende oorzaak van het probleem. Door de oorzaak zichtbaar en bespreekbaar te maken en waar mogelijk aan te pakken, kan het individu constructief verder leven.
Therapie kan onafhankelijk van een diagnose gebeuren. Indien nodig kunnen wij doorverwijzen voor het stellen van een diagnose. 

Team 
Wij zijn een team van professionals met gelijklopende visie en filosofie die vanuit verschillende basisopleidingen en werkervaringen een waaier aan competenties aanbieden. Wij blijven evolueren dankzij de bereidheid onszelf en de teamleden permanent en constructief in vraag te stellen, wat de begeleiding en opvolging ten goede komt. 

Opleiding 
Vaardigheden aanleren binnen een vastgelegd kader, met bestaande tools, gericht op een specifiek doel en vanuit een concrete vraag.